Die diepte van God se radikale liefde vir my as sondaarmens los my verstom. Hoe is dit moontlik Abba? Ek verdien dit nie!

God se liefde ag homself nie eerste nie. Dit is nie ‘n selfsugtige liefde nie. God wonder nie wat Hy vir Homself sal toe-eien of verloor deur Sy liefde vir jou te gee en nog ‘n maal aan die deur van jou hart te kom klop nie. God het nie ‘n plan B met sy liefde nie. Hy is “all in”. Elke keer. Hy gee nie Sy hart in stukkies nie. Hy gee sy liefde volkome. Hy gee sy liefde heelhartig met die hoop dat een van ons dalk die deur vir Hom sal oopmaak en onsself vir Hom sal gee. Dít is ‘n radikale liefde.

In Lukas 15 lees ons die gelykenis van die verlore skaap. God se liefde los die 99 skape elke keer om die een verdwaalde skapie te kom soek. Sy liefde is nie versigtig nie. Vir Hom sal dit altyd uiters belangrik wees om die een te kry. Hy het die 99 agter gelaat en die een kom soek, Hy het my kom soek.

Maar God se hart kry seer, keer op keer. Moenie ‘n fout maak nie – ons sonde het gevolge. Ek het onlangs deur die boek van Jeremia gelees, en ‘n eerstehandse openbaring gehad van hoe diep ons ongehoorsaamheid God se hart raak. God se emosies was tasbaar in elke hoofstuk. Hy staan hartseer en teleurgesteld. Hy kan nie verstaan hoe kan iemand ‘n dooie, afwesige god dien in plaas van Hom nie. Hy treur.

Die onbegryplikste deel van Sy liefde: Hy bly getrou selfs al is ons ontrou (2 Timoteus 2:13). Selfs al verwerp ons Hom. Selfs al voel dit vir Hom ons afgodsdiens ruk sy hart uit sy bors uit. Dit verander niks nie – “Ek het jou op jou naam geroep, jy is MYNE (Jesaja 43:1).’’

Hy wil trou aan jou beloof, jou Sy bruid maak. God lê sy troubeloftes elke dag vir ons voor met die hoop dat ons dalk vandag ons harte vir Hom sal gee. Hy wil so graag op die troon van ons lewens sit en ons Bruidegom wees. Hy is ‘n verbonds-God en wil ‘n verbintenis met ons aangaan. Die inisiatief kom van God, nie van die mens nie, maar vir die voortbestaan van die verbond is die mens se deelname nodig. Die verbond bestaan uit ‘n eis en ‘n belofte. Die eis is totale en heelhartige gehoorsaamheid aan die almagtige en die enigste God. Die belofte is eindelose seën, ‘n lewende hoop en ‘n ewige lewe.

In Jeremia 31 & 32 is God se hart stukkend oor die ongehoorsaamheid van die Israeliete. Tog bly Hy getrou en wil Hy sy beloftes aan hulle hernu en ‘n nuwe verbond met hulle sluit. Hy is nie bang om Sy hart weer op die spel te plaas nie.

Net so, wil God ook ‘n blywende verbond met jou sluit (Jeremia 31 & 32):

 • Ek sal nooit ophou om aan jou goed te doen nie
 • Ek sal in jou hart die begeerte lê om My te dien
 • Ek sal dit geniet om goed te doen aan jou en in My trou, met alles wat Ek is, sal Ek jou in die land vestig wat Ek vir jou uitverkies het
 • Ek sal jou bevry en jou red uit die mag van die een wat sterker is as jy
 • Ek sal jou droefheid in vreugde verander
 • Ek sal vir jou uitkoms gee
 • Ek sal jou bly maak, jy sal geen kommer meer hê nie
 • Ek sal vir jou nuwe krag gee as jy moeg is, Ek sal vir jou hoop gee as jy moedeloos is
 • Ek is gretig om jou op te bou en te plant
 • Ek sal my word op jou hart skryf en dit in jou gedagtes vaslê
 • Ek sal vir jou ‘n onverdeelde hart en ‘n vaste koers gee
 • Ek sal jou God wees. Jy sal my volk wees
 • Ek het jou nog altyd lief gehad, daar is geen einde aan my liefde vir jou nie

Die Koning van die heelal wil ‘n verbond met jou sluit. Hy wil jou seën. Al wat Hy vra is gehoorsaamheid en dat jy Hom as jou eerste liefde kies.

God se liefde sien jou. Sy liefde sien jou verlange. Jou seer. Jou weerloosheid. Sy liefde wil jou innooi in die liefdesgesprek tussen die Drie-eenheid. Ja, God die Vader, Jesus, en die Heilige Gees kan nie uitgepraat raak oor jou nie:

God: “Kyk hoe beeldskoon het ek haar geskape. Sy het my hart gewen met net een kyk (Hooglied 4:9).”

Jesus: “Ek sal enige dag weer hemel verlaat en die duurste prys vir haar kom betaal. My kruis het die laaste sê oor haar waarde.”

Heilige Gees: “Ek geniet dit verskriklik baie om binne in haar te woon. Haar hart is my huis, en die kamers is goud.”

Die Drie-eenheid nooi jou uit om aan hierdie liefdesgesprek deel te neem. Kom en staan in die middel. Verklaar jou liefde aan die God wat nie ‘n ewigheid sonder jou kon indink nie, maar wat hemel verlaat het, die gestalte van ‘n slaaf aangeneem het, en jou losgekoop het met Sy bloed om jou vir altyd Syne te maak. Al wat Jesus nog altyd wou gehad het is dit waarvoor Hy met Sy lewe betaal het – jou hart.

Hier is my hart Pappa God. U liefde neem my in besit. My Geliefde is myne, net myne. En ek is Syne, net syne (Hooglied 6:3).