Vandag begin ek skryf. Dit is iets wat vir my moeilik is, wat ek probeer vermy. Om iets op papier te sit gee vir ons perspektief en ek glo dit is wat elkeen van ons nou nodig het. Hierdie is die ideale geleentheid, om oor ons lewens na te dink. Waarheen is ons oppad?

Is ons besig om ons Godgegewe roeping na te streef? Kom ons uit by dit wat regtig vir ons belangrik is of jaag ons net dinge na wat na ons kant toe gegooi word? Hierdie inperking is in ‘n manier soortgelyk aan die omstandighede wat ons by ‘n Voelgoed Retreat probeer skep. Om jou af te sonder sodat jy vir ‘n slag op jouself kan fokus.

Hierdie tyd is egter anders, ons is ingeperk en dit as gevolg van ‘n baie klein virus, wat ons nie kan sien nie. Tog het hierdie klein virus dodelike gevolge, die mag om ons lewens vir ewig te verander.

Ons het ook ‘n nuwe alomteenwoordige metgesel. Sy naam is vrees. Vrees kom steel ons gemoedsrus &ons slaap sleg. Dit breek ons immuunsisteem stelselmatig af. Hy omsingel ons soos ‘n digte mis, laat ons geïsoleerd en alleen voel. Ons probeer nie oor ons vrese te dink nie en stelselmatig verloor ons die vermoë om logies te dink. Alles word soos ‘n waas en skielik steel dit ons vreugde. Ons praat nie hieroor nie, nie eers met God nie.

Sommige van ons word stil, party begin grappies maak en aanstuur, ander begin nes skrop en besig bly. So hanteer elkeen vrees op ‘n ander manier.

Sielkundiges beweer dat ons maar ‘n 10% kans op geluk het wanneer ons kroniese angs beleef. Die realiteit is egter dat 80% van ons vrese nooit bewaarheid word nie…

So waarom vrees ons? Hoe is ons veronderstel om dit te hanteer? Hoe kom ons uit hierdie digte mis?

Die antwoorde lê in God se Woord. In l Timoteus 7 sê die Here: “Hy het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing”. As vrees nie van God af kom, waar kom dit dan vandaan?

Vrees word deur die vyand gesaai en sodra ons dit leuens begin glo, gee ons dit water om te groei. Hoe meer jy daarop fokus, hoe meer word jou gedagtes daardeur oorheers. Later raak dit onmoontlik om aan enige iets anders te dink. Jy kyk naderhand na die wêreld deur jou vals bril van vrees en dit is presies waar die duiwel ons wil hê, want hier is ons magteloos.

Om vrees te oorkom is ‘n besluit wat geloof, werk, dissipline, dankbaarheid en wilskrag verg. ll Korintiërs 10:5 sê: “Neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak.” As ons vrees, is ons gevolglik nie aan God gehoorsaam nie. Hy sê in l Petrus 5:7 “Werp al julle bekommernisse op My”. “Hy gee ons nie ‘n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag liefde en selfbeheersing.”

Om suksesvol te wees moet ons leer om vrees te oorkom. Ons moet dit in die oë kyk, deurdruk en ten spyte daarvan voortgaan en ons vetroue volkome op God plaas.

Met ‘n chroniese longprobleem is ek is ‘n hoë risiko geval vir Covid-19. Ek kan eerlik sê my vrees is nie om dood te gaan nie, maar eerder om tydens my siekte van my geliefdes geskei te word. Om geïsoleerd te wees en alleen dood te gaan. Ek het hierdie vrees gekonfronteer en besluit ek berei my daarop voor. Die Here sal daar wees. Ek weet ek sal in so ‘n tyd Sy teenwoordigheid op ‘n besonderse wyse ervaar.

Ek het soveel om voor dankbaar te wees. Tot nou toe was ek só bevoorreg om my lewensdoelwit uit te leef en my lewe lank, die liefde en ondersteuning van my wonderlike gesin te hê.

Ek het met my man hieroor gepraat en gevra wat te doen staan indien hy sou sterwe. Dit was gerustellend om sy perspektief te kry.Die vrees het in ‘n groot mate begin gewyk. God was nog altyd by my, Hy het nog altyd alles ten goede laat meewerk al het slegte dinge gebeur. Hoekom sal dit nou enigsins anders wees?

Ek het besef dat dit met my kan gebeur, maar ek het ook reeds besluit hoe ek dit sal hanteer. Tydens die inperking het ek doelbewustelik my Gallup Strengthsfinder sterkpunte ingespan om my te help om die situasie te hanteer. Dit is tog die talente wat God vir my gegee het om die wêreld mee te dien.

Wat is Gallup Strenghtsfinder?

Die Clifton StrengthsFinder® is die hoogtepunt van meer as 50 jaar van Dr. Donald O. Clifton se lewenslange werk, wat daartoe gelei het dat meer as 10 miljoen mense wêreldwyd hul sterkpunte ontdek het. In 2002 word dr. Clifton vereer deur ‘n Amerikaanse president van die sielkundige vereniging as die vader van die sterkpunt-gebaseerde sielkunde.

Die Clifton StrengthsFinder is ‘n kragtige aanlynassessering wat individue help om hul sterkpunte te identifiseer, te verstaan en te maksimaliseer. Die meegaande boek, StrengthsFinder 2.0, is ‘n Wall Street Journal-, BusinessWeek- en USA Today-topverkoper. Sedert die debuut in 2007, is die boek aangewys as Amazon se topverkoperboek van 2013.

Almal het ‘n unieke kombinasie van talente, kennis en vaardighede – sterkpunte – wat hulle in hul daaglikse lewens gebruik om hul werk te verrig, hul doelstellings te bereik en met ander te kommunikeer. Gallup het gevind dat wanneer mense hul sterkpunte verstaan en toepas, die uitwerking op hul lewens en werk transformerend is. Mense wat elke dag hul sterkpunte gebruik, is ses keer meer geneig om positief oor hulle werk te wees en ‘n uitstekende lewensgehalte is drie keer meer waarskynlik.

Tog weet baie mense nie wat hul sterkpunte is nie, of het hulle nie die geleentheid om dit tot hul voordeel te gebruik nie. In werklikheid is baie mense geneig om te fokus op die oplos of verbetering van hul swakhede. Deur die maniere te ondersoek waarop jy natuurlik dink, voel en optree, kan Clifton StrengthsFinder die areas identifiseer en bou waarop jy oneindig baie potensiaal het om te groei en te floreer.
Hoe gebruik jy jou Gallup Strenghtsfinder talente om deur die Covid-19 tydperk te kom?

Omdat elkeen van ons se talente verskil, gaan elkeen van ons se manier om deur hierdie tyd te kom anders wees. Dit help egter as jy weet wat jou talente is, dat jy jouself en jou reaksie op die Covid-19 tydperk beter kan verstaan.

Hier is my Top 5 talente en hoe ek dit gebruik om deur hierdie grendelperiode te kom.

1. “Communication”

Hierdie talent het my gehelp om met my man, gesin en met God oor my en hulle vrese te praat. So kon ek helderheid kry en besef baie van die dinge waaroor ek my bekommer heeltemal onnodig was en dat ek soveel het om voor dankbaar te wees. Dit het my genoodsaak om dit wat ek weet en glo met ander te deel, sodat hulle ook bemoedig en versterk kan word.

2. “Connectedness”

“Die Here laat alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet”. Ek glo dit met my hele hart. Ek weet dat elkeen van ons eendag sal terug kyk na hierdie tydperk as ‘n draaipunt in ons lewe. ‘n Tyd waar ons gegroei het, nader aan die Here gekom het en weereens ons roeping en die belangrikheid daarvan ontdek het. Die lewe gaan vir elkeen van ons meer kosbaar wees en oor ons gestroop word van die “eie ek” en dit wat ons glo die wêreld van ons verwag. Gevolglik, sal ons liewer fokus op wat God van ons verwag. Ons Godgegewe roeping uitleef – om van hierdie wêreld ‘n beter plek te maak. Ek wil ook jou uitdaag en bemoedig om so, na dinge te kyk en op God te vertrou!

3. “Activator”

Ek het soveel projekte wat ek in die inperkingstyd wou afhandel. Dinge waarvoor ek nooit tyd gehad het nie. Baie belangrik take, maar nie noodwendig noodsaaklike take nie. Om te skryf was en bly een van hulle. Verder het ek beplan en gereël dat ons die Voelgoed Retreats ook in ander dele van ons land kan aanbied, sodat ons meer vroue kan bemoedig, bemagtig en bedien.

4. “WOO – Winning Others Over”

Dit is hoekom ek skryf. Ek wil hê almal van ons moet ophou om in vrees te leef. Hoe minder ons vrees, hoe minder is ons kans om siek te word, aangesien vrees en spanning ‘n groot rede is vir ‘n swak immuunsisteem. My grootste wens is dat ons sal ophou om vrees die oorhand te gee en ons magteloos te laat.

Dit is nou die tyd om voluit te leef, want die lewe is nie ‘n gegewe nie. Doen dit wat jy nog altyd wou en doen dit nóú! Breek deur die vrese wat jou terughou. Wees wie God jou geskape het om te wees, nie wie jy dink ander mense van jou verwag om te wees nie. Wees dankbaar, altyd!

5. “Adaptability”

Om aanpasbaar te wees is belangriker as ooit tevore. Dinge gaan baie verander, ons gaan dinge anders doen as voor Covid-19. Moenie dag in en uit, jou bekommer oor die toekoms nie. Beplan, maar rus jou vertroue op die Here. Fokus op hierdie tyd, hierdie oomblik en wat vir jou moontlik is om te doen. Berus jou by jou huidige omstandighede en wees dankbaar. Moenie kla dat jy ingeperk was en tuis moes bly nie, wees eerder dankbaar dat jy in hierdie tydperk ‘n huis, kos en geliefdes gehad het.

Hoe oorkom ek vrees? Waar begin ek?

  1. Maak ‘n lys van jou vrese.
  2. Skrap alles op jou lys wat jy nou miskien vir die eerste keer op papier sien en besef onsinnig en onnodig is om te vrees.
  3. Vra God om jou te vergewe en vergewe jouself vir die leuens wat jy geglo het.
  4. Nou is die tyd om die grootste vrese konfronteer en deur te werk. Ons moenie ons vrese ignoreer nie, maar eerder kies om dit te konfronteer.
  5. Vat jou vrese en gee dit oor vir die Here.
  6. Dankbaarheid staan teenoor vrees. Ons kan nie dankbaarheid wees en vrees terselfde tyd ervaar nie. Pen alles neer waaroor jy dankbaar is. Lees dit elke oggend, voeg daarby en dank die Here daarvoor.

Dis ‘n proses en gaan nie oornag gebeur nie, maar “Bid en vir julle sal gegee word.” – Matthéüs 7:7. Ek wens vir julle ‘n geseënde tyd van self-ontdekking toe en verhouding bou met ons liefdevolle Vader.

Ons sien ongelooflik uit om weer vanaf Oktober vroue te verwelkom vir Voelgoed Vroue Retreats by Kasteelkop Gasteplaas. Om te vernuwe, kapasiteit te groei en opnuut te fokus op Godgegewe lewensdoelwitte & talente.

 

Erika Lessing

Erika Lessing

Entrepreneur & Gallup Strengthsfinder Kenner

Erika is ‘n ervare Gallup Strenghtsfinder Afrigter, entrepreneur en eienaar van Kasteelkop Gasteplaas. Sy sien haarself as ‘n “potensiaal ontwikkelaar” en leef haar lewensdoelwit uit deur individue en besighede te lei om hulle potensiaal te verwesenlik en skeppingsdoel te vervul.. In 2013 was sy ‘n finalis in die Tuis Tydskrif se Regruk-Met-Flair kompetisie en in dieselfde jaar kom sy tweede in die Akademia Sakeplankompetisie. Sedertien tree sy op as besigheidsmentor en spreker. Die verwerwing van haar Gallup Strenghtfinder kwalifkasie in 2017 het haar belangstelling in die ontwikkeling van individue se gawes en veral vroue se potensiaal verder aangewakker wat uiteindelik gelei het tot die stigting van die Voelgoed Vroue Retreats, Sy glo dat om vervuld, suksesvol en gelukkig te wees, moet individue baie meer van hulleself begin word, nie wie ander dink hulle moet wees of word nie.